Soda (Nomen)

1

läsk (n)

carbonated water
2

brus (n)

carbonated water
3
carbonated water
4
Chemie
  • Dinatriumcarbonat (Soda)
  • Natriumkarbonat (soda)
  • Rohstoffgewinnung — Soda
  • Utvinning av råvaror - Soda
  • Rohstofftransport — Sand, Kalk und Soda
  • Transport av råvaror – Sand, kalk och soda

Satzbeispiele & Übersetzungen

Herstellung und Einsatz von kalzinierter Soda
Framställning och användning av kristallsoda
Dinatriumcarbonat (Soda)
Dinatriumkarbonat
Herstellung von Soda (Na2CO3) und Natriumbicarbonat (NaHCO3)
Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3) och natrium bikarbonat (NaHCO3)
Natriumcarbonat (Soda).
Natriumkarbonat
Cracker (z. B. Cream Cracker, Soda Cracker, Aperitifcracker)
Kex (t.ex. cream crackers, salta kex och andra typer av mellanmålskex)
XIX: Soda und Natriumbicarbonat
XIX: Natriumkarbonat och natriumvätekarbonat
Für die Zwecke dieser Massenbilanz wird das gesamte aus Soda hergestellte Natriumbicarbonat als Soda behandelt.“
I den här massbalansen ska all natriumvätekarbonat som framställts av natriumkarbonat behandlas som natriumkarbonat.”
Einsatz von Soda oder anderen Karbonaten für die Abgaswäsche (CO2),
Användning av natriumkarbonat eller andra karbonater för tvättning av rökgaser (CO2).
Nur mit Backpulver hergestelltes Brot (soda bread)
Endast bakpulverbröd
Ausgenommen bitter soda, sangria, claria, zurra
Utom bitter soda, sangria, claria, zurra
Nur bitter soda
Endast bitter soda
Winterportulak (Kubaspinat), Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda)
vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda)
Ausgenommen Bitter soda, sangria, claria, zurra
Utom bitter soda, sangria, claria, zurra
Nur Bitter soda
Endast bitter soda
Nur Bitter soda
Endast bitter soda
Portulak (Winterportulak (Kubaspinat), Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda))
portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))
Portulak (Winterportulak (Kubaspinat), Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda))
portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört [Salsola soda])
Soda und Natriumbicarbonat
Natriumkarbonat och natriumbikarbonat
Soda
Natriumkarbonat
Winterportulak/Kubaspinat, Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda)
vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda)
Portulak (Winterportulak/Kubaspinat, Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda))
portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))
Mit Soda fluxcalcinierte Kieselgur
Diatomit, flusskalcinerad med natriumkarbonat
Mit Soda fluxcalcinierte Kieselgur
Diatomit, kalcinerad med soda som flussmedel
Herstellung von Soda (Na2CO3) und Natriumbicarbonat (NaHCO3) gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG
Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3) och natriumbikarbonat (NaHCO3) enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG
Bitter soda
Bitter soda
Portulak(Winterportulak/Kubaspinat, Gemüseportulak, Bürzelkohl,Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda))
portlak(vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra,glasört, italiensk sodaört [Salsola soda])
Portulak (Winterportulak/Kubaspinat, Gemüseportulak,Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda))
portlak (vinterportlak,trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensksodaört [Salsolasoda])
Nur bitter soda
Endast bitter soda
d) Bitter soda:
d) Bitter soda:
Titel: Beihilfe zugunsten von Solvay Soda GmbH — Zuschuss
Rubrik: Stöd till Solvay Soda GmbH — bidrag

soda (Nomen)

1

Soda (n)

kemi
2
carbonated beverage