skydda (Verb)

1

decken (v)

alibi, to conceal or protect
2

sichern (v)

fara
3

schützen (v)

fara, försvara, sol
4
försvara