skapelse (Nomen)

1
(Biblical) all which exists, allmän, something created such as an invention or artwork, värld
2
allmän
3

Universum (n)

värld
4

Welt (n)

värld
idé