Sekretär

Möbel
Möbel
3
Möbel
Gesellschaft - Mann, person keeping records and handling clerical work
  • Der Sekretär
  • Sekreterare
  • Sekretär
  • Sekreterare
  • Sekretär
  • Sekreterare/kontorist

Satzbeispiele & Übersetzungen

Der Sekretär
Ordförande
Der Sekretär
Hans-Christian Beaumond
Der Sekretär
Remigi Winzap
Sekretär
Sekretariatet
Der Sekretär des Ausschusses
Kommitténs sekreterare
Der Sekretär des Ausschusses
Michaël Würzner
Der zuständige Sekretär übermittelt sie spätestens zehn Tage vor Beginn der Sitzung dem anderen Sekretär.
Underkommitténs sekreterare skall överlämna dagordningen till den andra partens sekreterare senast tio dagar före mötet.
Der Sekretär des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft
På sekretariatet för den gemensamma jordbrukskommitténs vägnar
Der Sekretär des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft
Den gemensamma jordbrukskommitténs sekreterare
Der Sekretär des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft
Den gemensamma kommitténs sekreterare
Der zuständige Sekretär übermittelt diese dem anderen Sekretär spätestens zehn Tage vor Sitzungsbeginn.
Tjänstgörande sekreterare skall överlämna dagordningen till den andra parten senast tio dagar före sammanträdet.
Funktion: Zweiter Sekretär.
Funktion: andresekreterare.
Funktion: Dritter Sekretär.
Funktion: tredjesekreterare.
Funktion: Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad, Pakistan.
Funktion: tredjesekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan.
Der zuständige Sekretär übermittelt sie spätestens 10 Tage vor Beginn der Sitzung dem anderen Sekretär.
Den behöriga sekreteraren ska överlämna den preliminära dagordningen till den andra partens sekreterare senast tio dagar före mötet.
Der zuständige Sekretär übermittelt sie spätestens 10 Tage vor Beginn der Sitzung dem anderen Sekretär.
Underkommitténs sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra parten senast 10 dagar före mötet.
Der zuständige Sekretär übermittelt sie spätestens 10 Tage vor Beginn der Sitzung dem anderen Sekretär.
Underkommitténs ansvariga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra parten senast 10 dagar före mötet.
Der zuständige Sekretär übermittelt sie spätestens 10 Tage vor Beginn der Sitzung dem anderen Sekretär.
Den ansvariga sekreteraren ska överlämna denna dagordning till den andra partens sekreterare senast tio dagar före mötet.
Sekretär, Regierung der Union Myanmar
Statssekreterare till Burmas regering
Sekretär, Regierung der Union Myanmar
Statssekreterare för Burmas regering
Kopie an den NEAFC-Sekretär
Kopia till NEAFC:s sekretariat
Kopie an den NEAFC-Sekretär
Kopia till NEAFC-sekretariatet
Der Exekutivdirektor ist der Sekretär des Verwaltungsrats.
Den verkställande direktören ska vara styrelsens sekreterare.
Beglaubigt durch …, der Sekretär
Bestyrkt av …, sekreterare
Sekretär der Zentralen Wahlkommission
Sekreterare i centrala valkommissionen (CEC)
Sekretär der Zentralen Wahlkommission
Sekreterare i den centrala valkommissionen (CEC)
Sekretär des Sicherheitsrates
Statssekreterare i säkerhetsrådet
Funktion: Sekretär für Versorgungseinrichtungen.
Befattning: Sekreterare för samhällstjänster.
Sekretär für Versorgungseinrichtungen.
Sekreterare för samhällstjänster.
Sekretär der SPDC.
”Förste sekreterare”.
MATUQ, Matuq Mohammed Funktion: Sekretär für Versorgungseinrichtungen.
MATUQ, Matuq Mohammed Befattning: Sekreterare för samhällstjänster
Sekretär des SPDC.
”Förste sekreterare”.
Sekretär des SPDC.
F.d. förste sekreterare i SPDC.
Der Sekretär übermittelt sie den anderen Delegationsleitern.
De ska sändas till övriga delegationschefer av sekreteraren.
Nach der Annahme durch den Ausschuss wird das Protokoll vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnet und vom Sekretär verwahrt.
När protokollet antagits av kommittén ska det undertecknas av ordföranden och sekreteraren och förvaras av sekreteraren.
Der zuständige ständige Sekretär übermittelt diese dem anderen ständigen Sekretär spätestens zehn Tage vor Beginn der Sitzung.
Ordförandepartens ständiga sekreterare ska överlämna dagordningen till den andra partens ständiga sekreterare senast tio dagar före mötet.
Sekretär des Sicherheitsrates.
Sekreterare i säkerhetsrådet.
Ehemaliger Sekretär des Sicherheitsrates.
Tidigare sekreterare i säkerhetsrådet.
Sekretär für Versorgungseinrichtungen Geburtsdatum:
Sekreterare för samhällstjänster. Födelsedatum:
Sekretär des Freundschaftsausschusses
Sekreterare i vänskapskommittén

sekretär (Nomen)

1

Büro (n)

möbler
2
möbler
3

Sekretär (n)

möbler