DE Phrasen mit schaan SV Übersetzungen
, und bei Angelegenheiten, die von den kantonalen Veterinär- und Lebensmittelbehörden behandelt werden, ist dies das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, Postplatz 2, FL-9494 Schaan , och när det gäller frågor som handhas av kantonernas veterinär- och livsmedelsmyndigheter innebär det Liechtensteins myndighet för livsmedelstillsyn och veterinära frågor (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen), Postplatz 2, FL-9494 Schaan

DE Wörter ähnlich wie schaan

SV Wörter ähnlich wie schaan