Redner

1
Rede - Mann
  • Der Präsident kann dem Antragsteller, einem Redner für und einem Redner gegen den Antrag das Wort erteilen.
  • Talmannen kan ge ordet till förslagsställaren, en talare som är för förslaget och en talare som är emot förslaget.
  • - "Catch the eye" (2' je Redner)
  • - "Catch the eye" (2' per talare)
  • "Catch the eye" (1' pro Redner)
  • "Catch the eye" (1 minut per talare)

Satzbeispiele & Übersetzungen

Rednerrunde der Fraktionen (1 Redner je Fraktion)
De politiska grupperna (1 talare per grupp)
Rednerrunde der Fraktionen (1 Redner je Fraktion)
Total talartid fördelad enligt följande (en talare per grupp):
Rednerrunde der Fraktionen (1 Redner je Fraktion)
Partigrupperna (1 talare per grupp)
Cath-the-eye (1' je Redner)
Catch-the-eye (1' par talare)
Rednerrunde der Fraktionen (1 Redner pro Fraktion)
Anförande av de politiska grupperna (en talare per grupp)
Wortmeldungen der Fraktionen (1 Redner je Fraktion)
Anförande av de politiska grupperna (en talare per grupp)
Fraktionen (2 Redner pro Fraktion)
Politiska grupper (2 talare per grupp)
Deutschsprachige Redner:
Allmän debatt
Deutschsprachige Redner:
Det närmar sig noll.
Nur ein Redner je Fraktion
Endast inlägg av partigrupper
Weitere deutschsprachige Redner
Ge portugiserna och andra möjlighet att rösta.
Weitere deutschsprachige Redner
Inlägg svenska ledamöter
Weitere deutschsprachige Redner:
Svenska inlägg i debatten
Weitere deutschsprachige Redner:
- ETA har återupptagit sina terrorattacker.
Weitere deutschsprachige Redner:
Svenskt inlägg i debatten
Weitere deutschsprachige Redner:
För mer information: Lena KRAFT Svenska redaktionen
Weitere deutschsprachige Redner:
Innehållet har ju förkastats.
Weitere deutschsprachige Redner:
Gemensamt resolutionsförslag: B6-0046/2008/RC
Weitere deutschsprachige Redner:
Kommentar av kommissionen
Weitere deutschsprachige Redner:
Läkare i EU följer lag och ordning.
Weitere deutschsprachige Redner:
Europaparlamentets observatörer vid regeringskonferensen
Weitere deutschsprachige Redner:
EU handlar om förändring, underströk han och sade att:
Weitere deutschsprachige Redner:
Vår grupp kommer att rösta nej
Weitere deutschsprachige Redner:
Patentfrågan måste lösas också sade han.
Ein Redner je Fraktion
En talare per politisk grupp
Ein Redner je Fraktion
En talare per grupp
Weitere Redner der Fraktionen
Andra talare från de politiska grupperna
Weitere deutschsprachige Rednerinnen und Redner:
Som bekant gör USA:s regering en annan tolkning av konventionen om tortyr.
N.B.: ein Redner pro Fraktion zum "Zivilschutz" und ein Redner pro Fraktion zu den "Europäischen Regulierugnsgenturen"
Anmärkning: En talare per grupp beträffande "Civilskydd" och "EU:s tillsynsmyndigheter"
Aussprache "Datenschutz": ein Redner pro Fraktion
Debatt "Skydd av personuppgifter": en talare per grupp
Deutschsprachige Redner in der Debatte:
Han hoppades också att två nya kapitel i förhandlingarna skulle öppnas i juni.
Redner dürfen nur vom Präsidenten unterbrochen werden.
En talare får endast avbrytas av talmannen.
Der Präsident kann dem Antragsteller, einem Redner für und einem Redner gegen den Vorschlag das Wort erteilen.
Talmannen kan ge ordet till förslagsställaren, en talare som är för förslaget och en talare som är emot förslaget.
17.20 - 17.30 Redner (muss noch bestätigt werden)
17.20–17.30 Prel. talare
Weitere nicht-deutschsprachige Redner:
Jag föreslår att parlamentet på goda grunder avvisar förslaget.
Die Redner haben
Talare är skyldiga att återlämna
Dem schließen sich folgende Redner an:
Följande talare stödde dessa inlägg: