DE Phrasen mit pulitzer-preis SV Übersetzungen
GRP-Preis GRP-pris
Repräsentativer Preis Representativt pris
Preis Pris
Preis Priset
Preis Pris i
Preis 4 .4.2 Pris
Preis/m2 Pris/m2
Ein ‚beobachteter Preis‘ ist ein von den Mitgliedstaaten bestätigter Preis. urval alla rutiner när det gäller upprättandet av HIKP där en del av samtliga produkterbjudanden väljs ut för beräkning av prisförändringen för konsumtionssegment som omfattas av HIKP. 7.
Preis-/Gebührenänderungen Ändring av pris eller taxa
den Preis; pris,
den Preis; priset,
Niedrigster Preis Lägsta pris
Preis / Satz Pris / andel
Preis-/Zeitintervallmengen Pris/tid för kvantitetsintervall
Preis/Satz Pris/kurs (i procent)
Preis/Satz Pris / sats
Preis/Zeitintervallmengen Pris på tidsintervallens kvantiteter
den Preis. priset.
Preis/MW Pris per MW
Pool-Preis oder regulierter Preis für mit Sonderprogrammen geförderte Erzeuger Poolpris eller reglerat pris enligt det särskilda systemet
An den FNB gezahlter Preis (zugrunde liegender Preis) Pris som betalats till systemansvarig för överföringssystem (underliggande pris)
Differenz Beobachteter Preis – Prognostizierter Preis + SOA Skillnad: OP – PP + MUD
Differenz Beobachteter Preis – ((Prognostizierter Preis + SOA) – 5 %) Skillnad: OP – ((PP + MUD) – 5 %)
- der Preis, - Dess kommersiella värde.
Alle Warentypen | Tonnen | Markt-anteil | Preis(EUR/kg) | Tonnen | Markt-anteil | Preis(EUR/kg) | Tonnen | Markt-anteil | Preis(EUR/kg) | Tonnen | Markt-anteil | Preis(EUR/kg) | Samtliga typer | Ton | Marknadsandel | Priseuro/kg | Ton | Marknadsandel | Priseuro/kg | Ton | Marknadsandel | Priseuro/kg | Ton | Marknadsandel | Priseuro/kg |
Artikel | Land | Niedrigster Preis | Land | Höchster Preis | Produkt | Land | Lägsta | Land | Högsta |
Produkt | Land | Niedrigster Preis | Land | Höchster Preis | Produkt | Land | Lägsta | Land | Högsta |
Dieser Preis ist ein Cif-Preis (Kosten, Versicherung, Fracht). Detta pris är ett cif-pris (kostnader, försäkring och frakt).
Falscher Preis Felaktigt pris
Sacharow Preis Europas egen historia