DE Phrasen mit puidoux vd SV Übersetzungen
Masse der in einer Aliquote (vD = massan av ämne som uppmätts i ett delprov vD
e-VD: elektronisches Verwaltungsdokument e-AD: elektroniskt administrativt dokument
Kopfdaten des e-VD e-AD rubrik
Datum und Uhrzeit der Validierung des e-VD Datum och tidpunkt för godkännande av e-AD
Kennzeichen für nachträgliche Vorlage des e-VD Markering för uppskjutet inlämnande
POSITIONSDATEN e-VD e-AD:s huvuddel
POSITIONSDATEN e-VD e-AD huvuddel
BEFÖRDERUNG VERBRAUCHSTEUERPFLICHTIGER WAREN: e-VD e-AD för FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR
e-VD Aktualisierung Uppdatering av e-AD
e-VD: Aufteilung Uppdelning av e-AD
Geben Sie den ARC des aufzuteilenden e-VD an. Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska delas upp.
ANGABEN ZUR AUFTEILUNG DES e-VD Upplysningar om uppdelning av e-AD
Geben Sie die Ordnungsnummer des e-VD an. Ange löpnummer för e-AD.
Doppeltes e-VD Dubblett e-AD
Anzugeben ist die Vorgangsnummer des e-VD. Ange löpnummer för e-AD
e-VD elektronisches Verwaltungsdokument; e-AD elektroniskt administrativt dokument.
7 Anfrage zum Abruf einer Liste von e-VD 7 Begäran om inhämtning av förteckning över e-AD
ANFRAGE E-VD-LISTE BEGÄRAN OM FÖRTECKNING ÖVER E-AD
44 Warenmenge (in Positionsdaten e-VD) 44 Varukvantitet (i en e-AD-huvuddel)
22 Warnhinweis oder Ablehnung des e-VD — Gründe 22 Orsaker till varningsangivelse för eller avvisande av e-AD
Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren: e-VD e-AD för flyttning av punktskattebelagda varor
im Entwurf des e-VD: Datengruppe entfällt. gäller inte datagruppen för det preliminära e-AD.
Positionsdaten e-VD e-AD huvuddel
Angaben zur Aufteilung des e-VD Upplysningar om uppdelning av e-AD
Bei der Aufteilung wird das betreffende e-VD vollständig durch zwei oder mehrere neue e-VD ersetzt. Uppdelning sker genom att helt ersätta de berörda e-AD med två eller flera nya.
Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger waren: e-VD e-AD för flyttning av punktskattebelagda varor
Anzugeben ist der ARC des e-VD. Ange den administrativa referenskoden för e-AD.
Anzugeben ist die Ordnungsnummer des e-VD. Ange löpnummer för e-AD.
(vd) gegebenenfalls Kategorie des Zwecks der Überweisung (vd) Kategori för avsikten med betalningen, om sådan finns.

DE Wörter ähnlich wie puidoux vd

SV Wörter ähnlich wie puidoux vd