promenera (Verb)

1

gehen (v)

fysisk aktivitet
2
underhållning
3
underhållning