Position (Nomen)

1

läge (n)

Situation, allgemein
  • Position der Störklappen und/oder gewählte Position der Bremsen
  • Lyftkraftseliminators (ground spoiler) läge och/eller valt luftbromsutslag
2
Akt
3

position (n)

Situation, Rang
  • Position
  • Position .
  • Position
  • Position/grader
  • Position (aktuelle Position des eigenen Schiffes)
  • Position (faktiskt, eget fartyg).
4

situation (n)

Situation
5
Rang
Beschäftigung
7

vikt (n)

Person
8

betydelse (n)

Person
9
Geschwindigkeit
10

plats (v adj n)

the position of a team in a league or of a player in a list, Beschäftigung

Satzbeispiele & Übersetzungen

Position
Post
Position
Komponent
Position
Punkt
Position
Poster
Position
Rubrik
Position
Befattning
Position
Byteposition
Position
Positioner
Position
post
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806,
utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1806,
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806,
utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1806,
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806,
utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 1806,
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806,
utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 1806,
Position:
Placering:
Fleisch von Säugetieren der Position 0106 (Position 0208 oder 0210);
kött av däggdjur under nr 0106 (nr 0208 eller 0210),
Fleisch von Säugetieren der Position 0106 (Position 0208 oder 0210);
kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210),
Fleisch von Säugetieren der Position 0106 (Position 0208 oder 0210);
kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210),
miteinander gemischte Waren einer Position bleiben in dieser Position;
Blandningar av två eller flera produkter enligt samma HS-nummer ska klassificeras enligt detta nummer.
Waren der Position 1504 oder rohes Glycerin (Position 1520);
varor enligt nr 1504 samt rå glycerol enligt nr 1520,
Waren der Position 1504 oder rohes Glycerin (Position 1520);
varor enligt nr 1504 samt rå glycerol enligt nr 1520,
Mischungen von Erzeugnissen der Position 4001 mit Erzeugnissen dieser Position
Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002
Zu Position 5810 gehören nicht Tapisserien als Nadelarbeit (Position 5805).
Numret ska inte tillämpas för handbroderade tapisserier (nr 5805).
Zu Position 5810 gehören nicht Tapisserien als Nadelarbeit (Position 5805).
Numret ska inte tillämpas för handbroderade tapisserier (nr 5805).
Kabel aus optischen Fasern der Position 8544, elektrische Isolatoren (Position 8546) oder Isolierteile der Position 8547;
optiska fiberkablar enligt nr 8544, elektriska isolatorer (nr 8546) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,
Kabel aus optischen Fasern der Position 8544, elektrische Isolatoren (Position 8546) oder Isolierteile der Position 8547;
optiska fiberkablar enligt nr 8544, elektriska isolatorer (nr 8546) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,
Flüssigkeitspumpen (Position 8413), Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen (Position 8421), Elektromotoren (Position 8501), elektrische Transformatoren (Position 8504) und Geräte für die Funkfernsteuerung (Position 8526);
vätskepumpar (nr 8413), maskiner och apparater för filtrering och rening av vätskor eller gaser (nr 8421), elektriska motorer (nr 8501), elektriska transformatorer (nr 8504) eller apparater för radiostyrning (nr 8526),
Flüssigkeitspumpen (Position 8413), Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen (Position 8421), Elektromotoren (Position 8501), elektrische Transformatoren (Position 8504) und Geräte für die Funkfernsteuerung (Position 8526);
vätskepumpar (nr 8413), maskiner och apparater för filtrering och rening av vätskor eller gaser (nr 8421), elektriska motorer (nr 8501), elektriska transformatorer (nr 8504) eller apparater för radiostyrning (nr 8526),
Die Neubewertung erfolgt Position für Position.
Omvärdering skall ske post för post.
Die Neubewertung erfolgt Position für Position.
Omvärdering ska ske post för post.
Zu Position 1404 gehören nicht Holzwolle (Position 4405) und Pinselköpfe (Position 9603).
Nr 1404 ska inte tillämpas för träull (nr 4405) och bindlar för borsttillverkning (nr 9603).
Zu Position 1404 gehören nicht Holzwolle (Position 4405) und Pinselköpfe (Position 9603).
Nr 1404 ska inte tillämpas för träull (nr 4405) och bindlar för borsttillverkning (nr 9603).
Zu Position 8424 gehören jedoch nicht Tintenstrahldruckmaschinen (Position 8443).
Nr 8424 omfattar inte maskiner för tryckning med bläckstråle (nr 8443).
Zu Position 8424 gehören jedoch nicht Tintenstrahldruckmaschinen (Position 8443).
Nr 8424 omfattar inte maskiner för tryckning med bläckstråle (nr 8443).
aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position 1806;
utgående från material som inte klassificeras enligt nr 1806,
Neue Position, geänderte Position oder Position mit verlängerter Geltungsdauer.
Nytt nummer, ändrat nummer eller nummer med förlängd giltighetstid.
Neue Position, geänderte Position oder Position mit verlängerter Geltungsdauer.“
Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.”
Position of the shield Position der Abblendkappe
Position of the shield Sköldens position
Diese Position ist eine Unterposition der Position 5.2.
Detta är en underpost till dataelement 5.2”
Zu Position 1404 gehören nicht Holzwolle (Position 4405) und Pinselköpfe (Position 9603).
Nr 1404 ska inte tillämpas för träull (nr 4405) och bindlar för borsttillverkning (nr 9603).
Zu Position 5810 gehören nicht Tapisserien als Nadelarbeit (Position 5805).
Numret ska inte tillämpas för handbroderade tapisserier (nr 5805).
Kabel aus optischen Fasern der Position 8544, elektrische Isolatoren (Position 8546) oder Isolierteile der Position 8547;
optiska fiberkablar enligt nr 8544, elektriska isolatorer (nr 8546) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,
elektromechanische Haushaltsgeräte der Position 8509; digitale Fotoapparate der Position 8525;
elektromekaniska hushållsapparater enligt nr 8509; digitala kameror enligt nr 8525,
CTH Wechsel zu der betreffenden Position von jeder anderen Position
ÄN ändring till det aktuella numret från ett annat nummer

position (Nomen)

1

Situation (n)

situation
2

Stelle (n)

rang
3

Position (n)

rang, situation
4

Lage (n)

läge, situation
5

Rang (n)

rang