DE Phrasen mit planfeststellung SV Übersetzungen
eine Tankstelle, die vor dem 1. Januar 2012 gebaut oder für die vor diesem Datum eine individuelle Planfeststellung, Baugenehmigung oder Betriebsgenehmigung erteilt wird; 5. „neue Tankstelle“ befintlig bensinstation bensinstation som har byggts eller för vilken enskilt planeringstillstånd, bygglov eller driftstillstånd har beviljats före den 1 januari 2012. 5.
eine Tankstelle, die am oder nach dem 1. Januar 2012 gebaut oder für die nach diesem Datum eine individuelle Planfeststellung, Baugenehmigung oder Betriebsgenehmigung erteilt wird; 6. ny bensinstation bensinstation som har byggts eller för vilken enskilt planeringstillstånd, bygglov eller driftstillstånd har beviljats den 1 januari 2012 eller senare. 6.
Ist die Kommission der Ansicht, dass diese Regelungen bei der Durchführung der Planfeststellung durch den Regierungspräsidenten in Düsseldorf beachtet und eingehalten worden sind? 4. Anser kommissionen att dessa regler har beaktats och efterlevts vid genomförandet av planbeslutet från regeringspresidenten i Düsseldorf? 4.
Jedoch habe ich sehr große Bedenken, dass die Durchführung durch einen Konzern, der zu 77,5 % der E.ON gehört, letztlich der Planfeststellung für einen Staustufenausbau (Ausbau-Variante C2,80) dienen wird. Eftersom utredningen görs av ett företag som ägs till 77,5 procent av EON är jag dock mycket orolig för att detta i slutändan kommer att bidra till ett godkännande av planerna på en utbyggnad med hjälp av dammar (utbyggnadsvariant C2, 80).

DE Wörter ähnlich wie planfeststellung

SV Wörter ähnlich wie planfeststellung