oskadd (Adjektiv | Adjektiv)

1
fara, in good health, olycka
2
fara
3

unverletzt (adj)

not injured/harmed, olycka