opartisk (Adjektiv)

1

gerecht (a)

rättvis
2

objektiv (a)

dom, uppförande
3
uppförande
dom
5

ehrlich (a)

uppförande
6
uppförande
7

neutral (a)

allmän
8
allmän