DE Phrasen mit offentligt bad SV Übersetzungen
Produktion — Bad/Kühlkammer/kaltes Ende Produktion – Bad/kylning/kalla avdelningen
Bad- und Küchentextilien Badrums- och kökslinne
Bad Niedernauer Quelle (g.U.) Bad Niedernauer Quelle (SUB)
Bad Bad eller dusch
Chemiewerk Bad Kostritz GmbH, Bad Kostritz, Deutschland. Chemiewerk Bad Kostritz GmbH, Bad Kostritz, Tyskland
AISCH — BAD WINDSHEIM“ AISCH - BAD WINDSHEIM”
Thema: Bad Variabel: Bad eller dusch
BAD Art. 4.Aktiva(1) 86/635/EEG art. 4.1 Tillgångar
BAD Art. 4 Aktiva 86/635/EEG art. 4 Tillgångar
BAD Art 4.Passiva(9), BAD Art. 22 86/635/EEG art. 4.9 Skulder, 86/635/EEG art. 22
BAD Art. 39(6) 86/635/EEG art. 39.6
BAD Art. 4.Passiva Referenser för nationell redovisningsram baserad på IFRS Redovisat värde Bilaga V del 2.110–111 10 10 Egendom, anläggningar och utrustning IAS 16.6, IAS 1.54 a 20 Omvärderingsmodell IAS 17.49, IAS 16.31, 73 a d 30 Kostnadsmodell IAS 17.49, IAS 16.30, 73 a d 40 Förvaltningsfastighet IAS 40.IN5, IAS 1.54 b 50 Modell med verkligt värde IAS 17.49, IAS 40.33–55, 76 60 Kostnadsmodell IAS 17.49, IAS 40.56, 79 c 70
BAD Art. 39 86/635/EEG art. 39
BAD Art. 38,2 86/635/EEG art. 38.2
BAD Art. 35-37 86/635/EEG art. 35–37
BAD Art 4 Passiva Nr. 9, BAD Art. 22 86/635/EEG art. 4.9 Skulder, 86/635/EEG art. 22
BAD Art. 4 Passiva 86/635/EEG art. 4 Skulder
BAD Artikel 4 Aktiva 86/635/EEG art. 4 Tillgångar
BAD Artikel 4. Passiva (9); BAD Artikel 22 86/635/EEG art. 4.9 Skulder, 86/635/EEG art. 22
BAD Artikel 4. Passiva 86/635/EEG art. 4 Skulder
BAD Artikel 39 86/635/EEG art. 39
BAD Artikel 4. 86/635/EEG art. 4.
BAD Art 4 Passiva Nr. 9, BAD Art. 22 86/635/EEG art. 4.9 Skulder, 86/635/EEG art. 22
BAD Art. 4 Passiva 86/635/EEG art. 4 Skulder
BAD Art. 4 Aktiva 86/635/EEG art. 4 Tillgångar
Der Kolben wird alle zwei Stunden vom 50 °C-Bad in das 25 °C-Bad und anschließend wieder in das 50 °C-Bad gestellt. Flytta varje kolv varannan timme från 50-badet till 25-badet och tvärtom.
Fernleitung Bad Leonfelden - Linz. Gasledning Bad Leonfelden–Linz.