obarmhärtighet (Nomen)

1
uppförande
uppförande
uppförande