DE Phrasen mit nysa-nyser-nös-nyst SV Übersetzungen
Landratsamt Nysa Distriktsmyndigheten i Nysa
Stadtverwaltung Nysa Stadsförvaltningen i Nysa
Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Polen werden ermächtigt, nach den in den Artikeln 2 und 3 genannten Bedingungen von der Richtlinie 2006/112/EG abweichende Maßnahmen in folgenden Fällen anzuwenden: in Bezug auf den Bau und die spätere Instandhaltung einer Grenzbrücke über die Oder (Odra) und einer Grenzbrücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), auf die Instandhaltung von zwei vorhandenen Grenzbrücken über die Oder (Odra) und neun bestehenden Grenzbrücken über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), die alle teilweise auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und teilweise auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen liegen. Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen bemyndigas härmed att i enlighet med villkoren i artiklarna 2 och 3 tillämpa åtgärder som avviker från direktiv 2006/112/EG i fråga om uppförande och underhåll av en gränsbro över floden Oder (Odra) och en gränsbro över floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), och underhåll av två befintliga gränsbroar över floden Oder (Odra) och nio befintliga gränsbroar över floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), som alla ligger delvis på Förbundsrepubliken Tysklands territorium och delvis på Republiken Polens territorium.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Horka und Kohlfurt (Węgliniec) bei Stromkilometer 130,470. Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Horka och Węgliniec vid markering 130,470.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Hagenwerder und Reutnitz (Ręczyn) bei Stromkilometer 169,611; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Hagenwerder och Ręczyn vid markering 169,611.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Hirschfelde und Rohnau (Trzciniec Zgorzelecki) bei Stromkilometer 186,281. Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Hirschfelde och Trzciniec Zgorzeleckivid vid markering 186,281.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Guben und Guben (Gubin) bei Stromkilometer 13,375; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Guben och Gubin vid markering 13,375.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Guben und Gubinchen (Gubinek) bei Stromkilometer 17,625; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Guben och Gubinek vid markering 17,625.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Forst und Teuplitz (Tuplice) bei Stromkilometer 51,935; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Forst och Tuplice vid markering 51,935.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Bad Muskau und Lugknitz (Łęknica) bei Stromkilometer 80,530; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Bad Muskau och Łęknica vid markering 80,530.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Horka und Kohlfurt (Węgliniec) bei Stromkilometer 130,470; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Horka och Węgliniec vid markering 130,470.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Görlitz und Görlitz (Zgorzelec) bei Stromkilometer 153,885; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Görlitz och Zgorzelec vid markering 153,885.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Ostritz (Krzewina Zgorzelecka) und Rohnau (Trzciniec Zgorzelecki) bei Stromkilometer 184,220; Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Krzewina Zgorzelecka och Trzciniec Zgorzelecki vid markering 184,220.
Brücke über die Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) zwischen Ostritz (Krzewina Zgorzelecka) und Rohnau (Trzciniec Zgorzelecki) bei Stromkilometer 184,780. Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Krzewina Zgorzelecka och Trzciniec Zgorzelecki vid markering 184,780.
2 | Zollamt in Nysa | | 2 | Tullkontoret i Nysa | |
a | Zollstelle in Nysa | 382010 | a | Avdelningen i Nysa | 382010 |
2004PL16CPE012 | Kontrollierte Abwasserentsorgung für die Stadt Nysa und die umliegenden Dörfer | 18105000 | 15389250 | 15.10.2006 | 31.12.2009 | 13.12.2005 | 2004PL16CPE012 | System för bortledning av spillvatten från staden Nysa och byarna i kommunen Nysa | 18105000 | 15389250 | 15.10.2006 | 31.12.2009 | 13.12.2005 |

DE Wörter ähnlich wie nysa-nyser-nös-nyst

SV Wörter ähnlich wie nysa-nyser-nös-nyst