moraliskt stöd (Nomen)

1

Beistand (n)

uppmuntran
uppmuntran