DE Phrasen mit mohammed omar SV Übersetzungen
Der Eintrag „Omar, Mohammed, Mullah, Führer der Gläubigen (‚Amir ul-Mumineen‘), Afghanistan“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung: Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Omar, Mohammed, Mullah (’ledare för de troende’ (’Amir ul-Mumineen’)), Afghanistan” ersättas med följande:
Mohammed Omar. ”Mohammed Omar.
Urteil in der Rechtssache T-318/01, Omar Mohammed Othman gegen Rat (noch nicht in der Sammlung veröffentlicht). Dom i mål T-318/01, Omar Mohammed Othman mot rådet (ännu ej offentliggjord).
Sayyed Mohammed Haqqani steht mit Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) in Verbindung und unterstützt seit langem Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.). Sayyed Mohammed Haqqani är släkt med Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) och har länge varit anhängare till Mulla Mohammed Omar (TI.O.4.01.).
Mohammed Omar. Mohammad Omar.
Mohammed Omar. Mohammed (Mohamad) Omar
Sayyed Mohammed Haqqani ist in den Jahren 2003 und 2004 mehrfach mit Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) und Farhad, dem Sekretär von Mohammed Omar, zusammengetroffen. Under 2003 och 2004 träffade Sayyed Mohammed Haqqani flera gånger Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirir (QI.A.6.01.) och Farhad, Mohammad Omars sekreterare.
Mohammad Hassan Akhund ist ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01). Mohammad Hassan Akhund är nära förbunden med Mohamed Omar (TI.O.4.01).
Er schrieb außerdem Reden für den obersten Führer der Taliban, Mohammed Omar (TI.O.4.01). Han skrev också tal för talibanernas högste ledare Mohamed Omar (TI.O.4.01).
Er schrieb außerdem Reden für den obersten Führer der Taliban, Mohammed Omar (TI.O.4.01). Han skrev även tal för talibanernas högste ledare Mohamad Omar (TI.O.4.01).
Jalaluddin Haqqani hat enge Beziehungen zu Usama bin Laden (QI.B.8.01) und Mohammed Omar (TI.O.4.01). Jalaluddin Haqqani har nära förbindelser med Usama bin Ladin (QI.B.8.01) och Mohamed Omar (TI.O.4.01).
Sayyed Mohammed Haqqani steht mit Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) in Verbindung und unterstützt seit langem Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Sayyed Mohammed Haqqani är släkt med Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) och har länge varit anhängare till mulla Mohamed Omar (TI.O.4.01).
Sayyed Mohammed Haqqani steht mit Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) in Verbindung und unterstützt seit langem Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Sayyed Mohammed Haqqani är släkt med Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) och har länge varit anhängare till Mulla Mohammed Omar (TI.O.4.01).
Er war zudem ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01). Han var också nära förbunden med Mohamed Omar (TI.O.4.01).
Er war zudem ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01). Han var också nära förbunden med Mohamad Omar (TI.O.4.01).
Mohammed Omar ist Befehlshaber des Bündnisses anderer wichtiger Militärführer in der Region, zu denen auch Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) gehört. Mohamed Omar förfogar över lojalitet från andra framträdande militära ledare i regionen, som Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01).
Auch Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) hat mit Mohammed Omar und den Taliban zusammengearbeitet. Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) har också samarbetat med Mohamed Omar och talibanerna.
Sayyed Mohammed Haqqani ist in den Jahren 2003 und 2004 mehrfach mit Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) und Farhad, dem Sekretär von Mohammed Omar, zusammengetroffen. Under 2003 och 2004 träffade Sayyed Mohammed Haqqani flera gånger Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirir (QI.A.6.01) och Farhad, Mohammad Omars sekreterare.
„Omar Mahmoud Uthman (auch: a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail). ”Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail).
„(auch: a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed,“ ”(alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed,”
„(auch: a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman,“. ”(alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman,”.
Mohammad Hassan Akhund ist ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar. Mohamad Hasan Akhund är nära förbunden med Mohamad Omar.
Ubaidullah Akhund war einer der Stellvertreter von Mohammed Omar und als Mitglied der Taliban-Führung zuständig für militärische Operationen. Ubaydullah Akhund var en av ställföreträdarna för Mohamad Omar och hade inom den talibanska ledningen ansvaret för militära insatser.
Mohammad Sadiq Amir Mohammad war Mitglied der neuen Majlis-Schura, die angeblich im Oktober 2006 von Mohammed Omar ausgerufen wurde. Mohamad Sadeq Amir Mohamad var medlem av det nya rådsmöte som enligt uppgift utlysts av Mohamad Omar i oktober 2006.
Jalaluddin Haqqani hat enge Beziehungen zu Osama bin Laden und Mohammed Omar. Jalaluddin Haqqani har nära förbindelser med Usama bin Ladin och Mohamad Omar.
Sayyed Mohammed Haqqani steht mit Gulbbudin Hekmatyar in Verbindung und unterstützt seit langem Mullah Mohammed Omar. Sayed Mohamed Haqqani har förbindelser med Gulbuddin Hekmatyar och har länge varit anhängare till mulla Mohamad Omar.
Er war zudem ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar. Han var också nära förbunden med Mohamad Omar.
Mohammed Omar ist Befehlshaber des Bündnisses anderer wichtiger Militärführer in der Region, zu denen auch Jalaluddin Haqqani gehört. Mohamed Omar åtnjuter lojalitet från andra framträdande militära ledare i regionen, som Jalaluddin Haqqani.
Auch Gulbuddin Hekmatyar hat mit Mohammed Omar und den Taliban zusammengearbeitet. Gulbuddin Hekmatyar har också samarbetat med Mohamad Omar och talibanerna.
Weitere Angaben: Stellvertreter von Mullah Mohammed Omar. Övriga upplysningar: Ställföreträdare för mulla Mohamad Omar.
Sayyed Mohammed Haqqani ist in den Jahren 2003 und 2004 mehrfach mit Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri und Farhad, dem Sekretär von Mohammed Omar, zusammengetroffen. Under 2003 och 2004 träffade Sayed Mohamed Haqqani flera gånger Ayman Muhammad Rabi al-Zawahiri och Farhad, Mohamad Omars sekreterare.
„Omar Mahmoud Uthman (auch: a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail). “ Geburtsdatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. ”Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar h) Abu Ismail). Född a) den 30 december 1960, b) den 13 december 1960 i Betlehem, Västbanken, de palestinska territorierna. Jordansk medborgare. Adress: Jordanien (sedan juli 2013). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.”
Jalaluddin Haqqani hat enge Beziehungen zu Mohammed Omar und hatte enge Beziehungen zu Osama bin Laden (verstorben). Jalaluddin Haqqani har nära förbindelser med Mohamad Omar och hade nära förbindelser med Usama bin Ladin (avliden).
Er war seit 2007 Mitglied des Obersten Rates der Taliban und Sprecher von Mullah Mohammed Omar. Han har varit medlem av talibanernas högsta råd och talesman för Mohamad Omar från och med 2007.