Gesuchter Begriff Messgerät hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
Messgerät (n) [Angewandte Physik] {n} mätutrustning (n) [Angewandte Physik]
Messgerät (n) [Angewandte Physik] {n} mätinstrument (n) [Angewandte Physik]
Messgerät (n v) [a measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard] {n} mått (n v) {n} [a measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard]
Messgerät [Elektronik] {n} mätare [Elektronik] (u)
Messgerät (n) [Elektronik] {n} mätare (n) [Elektronik] (u)
DE Deutsch SV Schwedisch
Messgerät [Gas] {n} mätare [Gas] (u)
Messgerät (n) [Gas] {n} mätare (n) [Gas] (u)
Messgerät (n v) [any instrument for ascertaining or regulating the level, state, dimensions or forms of things; as, a rain gauge; a steam gauge] {n} mätare (n v) [any instrument for ascertaining or regulating the level, state, dimensions or forms of things; as, a rain gauge; a steam gauge] (u)
DE Phrasen mit messgerät SV Übersetzungen
Messgerät Mätinstrument
Messgerät Mätapparatur
IN PARAFORMALEDHYD-LÖSUNGEN KEIN PH-MESSGERÄT VERWENDEN.] ANVÄND INTE EN PH-MÄTARE I VÄTSKOR MED PARAFORMALDEHYD.]
Messgerät für kosmische Strahlung Utrustning för upptäckande av kosmisk strålning
Das Messgerät muss folgende Genauigkeit haben: Följande mätnoggrannhet krävs:
pH-Messgerät, Genauigkeit 0,1 pH pH-meter, med 0,1 pH-enheters noggrannhet.
pH-Messgerät, Genauigkeit 0,1 pH pH-meter, med 0,1 pH-enheters noggrannhet.
pH-Messgerät. pH-mätare.
pH-Messgerät; pH-meter.
Sauerstoff- und pH-Messgerät; syrgas- och pH-mätare,
Messgerät am bildgebenden Gerät anschließen. Anslut produkten till mätinstrumentet.
Messgerät und Stoppuhr auf Null setzen. Nollställ mätaren och tiduret.
MESSGERÄT, MESSBEDINGUNGEN UND MESSVERFAHREN MÄTAPPARATUR, MÄTFÖRHÅLLANDEN OCH MÄTMETOD
MESSGRÖSSE UND MESSGERÄT MÄTENHET OCH MÄTINSTRUMENT
7: Temperatur-Messgerät 7: Temperatur mätnings utrustning
ein pH-Messgerät; pH-mätare.
MESSGERÄT UTRUSTNING
Messgerät für den Kraftstoffdurchsatz Bränsleflödesmätare
Messgerät für den Gesamtdurchsatz des verdünnten Abgases (CVS) (mit Wärmetauscher vor dem Messgerät) Mätare för utspädd avgas totalt (CVS) (med värmeväxlare för mätare)
Messgerät für den Ansaugluftdurchsatz Mätare för inloppsluftflöde
Messgerät für den Rohabgasdurchsatz Mätare för outspädda avgaser
Sind für ein Messgerät unterschiedliche Genauigkeitsklassen festgelegt, När olika noggrannhetsklasser fastställs för ett mätinstrument gäller följande:
von denen sie ein Messgerät bezogen haben; Ekonomiska aktörer som har levererat ett mätinstrument till dem.
an die sie ein Messgerät abgegeben haben. Ekonomiska aktörer som de har levererat ett mätinstrument till.
Verbundenes Messgerät Tillhörande mätinstrument
Messgerät zur Feststellung der Maschenöffnung Mätverktyg för bestämning av maskstorlek
Messgerät zur Feststellung der Garnstärke Mätverktyg för fastställande av garntjocklek
ein Messgerät bildet; utgör ett mätinstrument.
zusammen mit einem Messgerät, mit dem sie kompatibel ist, ein Messgerät darstellt; ett mätinstrument med vilket den är kompatibel.
Verbundenes Messgerät Tillhörande mätinstrument