medverka till (Verb)

1

anstiften (v)

person
2

aufhetzen (v)

person
3
person