medgörlighet (Nomen)

1
eftergivenhet
eftergivenhet