DE Phrasen mit med säker ställning SV Übersetzungen
Utfodrad med … % … Utfodrad med… % …
„Amelanchier Med“. ”Amelanchier Med.”
Anhang IIIb: Muster der Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED und eines Antrags auf Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED Bilaga IIIb: Varucertifikat EUR–MED och ansökan om varucertifikat EUR–MED
MUSTER DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR-MED UND DES ANTRAGS AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR-MED VARUCERTIFIKAT EUR–MED OCH ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT EUR–MED
Ich, Dr. med …., Jag undertecknad, legitimerad läkare, …..
Schwedisch Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006. På svenska Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.
Schwedisch: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. på svenska: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats.
Släck branden med …. Släck branden med ….
[TEIL-MED] [DEL MED]
TEILABSCHNITT MED KAPITEL MED
Ausgestellt gemäß Teil-MED Utfärdat i enlighet med del -MED
Kraški med (g.U.) Kraški med (SUB)
Släck med…“ Släck med …”
Vid brand: Släck med…“ Vid brand: Släck med …”
Slovenski med (g.g.A.) Slovenski med (SGB)
NO Kontakt med damp virker etsende på hud og øyne, og kontakt med væske gir frostskade.‘ NO Kontakt med damp virker etsende på hud og øyne, og kontakt med væske gir frostskade.’
NO Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.‘ NO Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.’
Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.‘ Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.’
Die EUNAVFOR MED wird Eunavfor MED ska
Tia Juana Med 26 Tia Juana Med 26
- Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen - Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen
- Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskriven licens. - Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskriven licens.
Förenlighet med miljöstödsriktlinjerna Förenlighet med miljöstödsriktlinjerna
Forenelighed med miljørammebestemmelserne Forenelighed med miljørammebestemmelserne

DE Wörter ähnlich wie med säker ställning