med nöd och näppe

1

etwas (o)

allmän
2

kaum (o)

allmän, nätt och jämt
allmän
nätt och jämt
5
nätt och jämt