DE Phrasen mit maximal immissionshalt SV Übersetzungen
Maximal zulässige gleisseitige Luftgeschwindigkeit Största tillåtna lufthastighet vid spåret
insgesamt maximal Totalt, högst
maximal Högst
maximal Som mest
maximal Max.
maximal Högsta
jeder Geflügelstall beherbergt maximal I varje byggnad avsedd för fjäderfä får det finnas högst
maximal zulässig: … kPa tillåtet maximum: … kPa
Klimaanlage (maximal 2 Punkte) Luftkonditionering (upp till 2 poäng)
Kompostierung (maximal 2 Punkte) Kompostering (upp till 2 poäng)
Gebrauchsgüter (maximal 3 Punkte) Sällanköpsvaror (upp till 3 poäng)
Kompostierung (maximal 2 Punkte) Kompostering (upp till 2 poäng)
Papier (maximal 3 Punkte) Pappersprodukter (upp till 3 poäng)
Maximal zulässige Dampfdruckabweichung (kPa) Undantag för ångtryck (kPa)
Maximal Högst
Maximal max
Maximal Max.
Maximal zulässige Querempfindlichkeit Största tillåtna dämpning
maximal zulässig … kPa Högsta tillåtna: … kPa
Maximal 300 km Högst 300 km
Maximal verfügbare Durchflussmenge Maximalt vattenflöde
Maximal 14 % Högst 14 %
Maximal 0,2 % Högst 0,2 %
Maximal 8 % Högst 8 %
maximal 20 % maximalt 20 %
maximal 5 % maximalt 5 %
Maximal zulässiger Abgasgegendruck: … kPa Högsta tillåtna mottryck: … kPa
Maximal zulässige Herzstücklücke (4.2.5.3) Längsta ostyrda längd för fasta dubbelspetsade korsningar (4.2.5.3)
- Bruttobeihilfeintensität: maximal [35 %] - Bruttostödnivå: maximalt [35 %].
- maximal 10 junge Rinder; – 10 unga nötkreatur
, aber maximal % men inte
%, aber maximal % men inte

DE Wörter ähnlich wie maximal immissionshalt

SV Wörter ähnlich wie maximal immissionshalt