DE Phrasen mit maut SV Übersetzungen
4 Maut und Straßenbenutzungsgebühren; Vägtullar och vägavgifter.
Allgemeine Anmerkungen zur Maut Allmänna synpunkter på vägavgiften
Die von EETS-Nutzern zu zahlende Maut sollte nicht über der jeweiligen nationalen bzw. lokalen Maut liegen. EETS-användarna betalar inte mer vägtull än de skulle göra för motsvarande nationella/lokala vägtull.
„Parameter für die Fahrzeugklassifizierung“ Informationen zum Fahrzeug, anhand derer — auf der Grundlage der Maut-Basisdaten — die Maut berechnet wird. parametrar för klassificering av fordon fordonsrelaterade uppgifter enligt vilka vägtullar beräknas på grundval av tullkontextdata.
Die Maut, die Mauterheber den EETS-Nutzern berechnen, darf nicht über der jeweiligen nationalen bzw. lokalen Maut liegen. Den vägtull som avgiftsupptagarna debiterar EETS-användarna ska inte överstiga den motsvarande nationella/lokala vägtullen.
Maut-Basisdaten Tullkontextdata
der Art der Maut und den Erhebungsprinzipien; Vägtullens art och avgiftsprinciper.
den Fahrzeugen, für die Maut erhoben wird; Fordon som omfattas av vägtull.
Maut Vägtullar
den Maut-Basisdaten, tullkontextdata,
Maut und Straßenbenutzungsgebühren Vägtullar och vägavgifter
Maut- und Benutzungsgebühren Vägtullar och vägavgifter
Betrifft: LKW-Maut - französische Initiative Angående: Beskattning av vägtransporter - franskt initiativ
Nach der Einführung der LKW-Maut wird in Deutschland auch über eine Maut für PKW auf deutschen Autobahnen diskutiert. Efter införandet av vägtullar för lastbilar diskuterar man nu i Tyskland om man också borde införa vägtullar för personbilar på de tyska motorvägarna.
Nach der Einführung der Lkw-Maut in Deutschland gibt es Überlegungen, bald auch eine Pkw-Maut einzuführen. Efter införandet av lastbilsavgifter i Tyskland förs det diskussioner om att snart också införa en personbilsavgift.
Lkw-Maut: Parlament verabschiedet revidierte Eurovignetten-Richtlinie Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer
Lkw-Maut: Parlament verabschiedet revidierte Eurovignetten-Richtlinie Parlamentet förkastar förslaget till hamndirektiv
Maut für überlastete Zonen 297 avrättningar har skett i Iran under 2007.
Europäisches Parlament für City-Maut und Straßenbenutzungsgebühren Det Europeiska institutet för innovation och teknik blir verklighet
Europäisches Parlament für City-Maut und Straßenbenutzungsgebühren Ledamöterna vill se lägre avgifter för miljövänliga bilar
City-Maut und Straßenbenutzungsgebühren En integrerad strategi för städerna
Eurovignette: EU-Verkehrspolitiker entscheiden über LKW-Maut Transportutskottet röstar om gröna avgifter för lastbilar
Betrifft: Differenzierte Maut Ämne: Differentierade vägavgifter
Betrifft: Maut in Deutschland Ämne: Tyska vägtullar
Betrifft: Differenzierte Maut - ökosensible Zonen Angående: Differentierade vägtullar - ekologiskt känsliga områden
City-Maut und Umweltzonen En majoritet av EU:s invånare bor i städer.
Betrifft: Slowenische Maut-Vignette Angående: Slovensk vägavgiftsstämpel
Betrifft: Maut auf Nationalstraßen Angående: Vägavgifter på de grekiska vägarna
Betrifft: Einführung einer PKW-Maut in Deutschland Angående: Införande av vägtullar för personbilar i Tyskland
Betrifft: Einführung der deutschen Maut Ämne: Tyskland börjar uppbära vägtullar
Betrifft: Maut bei La Línea Angående: Vägavgift vid La Linea

DE Wörter ähnlich wie maut

SV Wörter ähnlich wie maut