magyarisk (Adjektiv)

1
allmän
2

ungarisch (a)

allmän