måttfull (Adjektiv)

1
person
2

mäßig (a)

person