Gesuchter Begriff mästra hat ein Ergebnis
Gehe zu
SV Schwedisch DE Deutsch
mästra (v)
  • mästrad
bevormunden (v)
  • bevormundet
  • bevormundest
  • bevormunden
  • bevormundetest
  • bevormundeten
  • bevormunde

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für mästra DE Übersetzungen
kritisera [anmärka på] verurteilen
klandra [anmärka på] verantwortlich machen
moralisera [anmärka på] Moral predigen
förtrycka [anmärka på] kujonieren
kujonera [anmärka på] kujonieren
tyrannisera [anmärka på] einschüchtern
hundsfottera [anmärka på] hunzen
motsäga [anmärka på] widersprechen (sich)
hunsa [anmärka på] hunzen
förmana [predika] mahnen
topprida [vara övermodig] kujonieren
övermodig [vara övermodig] eitel
tygla [hålla i styr] beherrschen
behärska [hålla i styr] innehaben
bemästra [hålla i styr] bewältigen
återhålla [hålla i styr] zurückhalten
dämpa [hålla i styr] abstumpfen
styra [hålla i styr] steuern
anmärka på [nagelfara] beanstanden
fördöma [nagelfara] verurteilen