ledigt

1

einfach (o)

lätt
2

leicht (o)

lätt
3
lätt