DE Phrasen mit lagrade om SV Übersetzungen
Schwedisch:„intyg om tullbefrielse“. På svenska: ”intyg om tullbefrielse”.
Unter die Prüfung OM 7 fallen auch die für OM 1, OM 2, OM 3, OM 4 und OM 5 beschriebenen Lebensmittelkontaktbedingungen. Test OM 7 omfattar också de angivna kontaktförhållandena för OM1, OM2, OM3, OM4 och OM5.
Unter die Prüfung OM 6 fallen auch die für OM 1, OM 2, OM 3, OM 4 und OM 5 beschriebenen Lebensmittelkontaktbedingungen. Test OM6 omfattar också de angivna kontaktförhållandena för OM1, OM2, OM3, OM4 och OM5.
Unter die Prüfung OM 5 fallen auch die für OM 1, OM 2, OM 3 und OM 4 beschriebenen Lebensmittelkontaktbedingungen. Test OM5 omfattar också de angivna kontaktförhållandena för OM1, OM2, OM3, och OM4.
Unter die Prüfung OM 2 fallen auch die für OM 1 und OM 3 beschriebenen Lebensmittelkontaktbedingungen. Test OM2 omfattar också de angivna kontaktförhållandena för OM1 och OM3.
Falls es technisch NICHT möglich ist, OM 7 mit dem Lebensmittelsimulanz D2 durchzuführen, kann die Prüfung ersetzt werden durch die Prüfung OM 8 oder OM 9. Om det INTE är tekniskt möjligt att utföra OM7 med livsmedelssimulator D2 kan testet ersättas med OM 8 eller OM9.
OM 1, OM 3, OM 4, OM 5 und OM 6 OM1, OM3, OM4, OM5 och OM6
OM 1, OM 2, OM 3, OM 4, OM 5 und OM 6 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 och OM6
Gesetz 1935 Nr. 2 („Lov om tinglysing“) und Gesetz 1975 Nr. 59 ( „Lov om dokumentavgift“). Lag nr 2 från 1935 (lov om tinglysing) och lag nr 59 från 1975 (lov om dokumentavgift).
Schwedisch ”intyg om tullbefrielse” På svenska ”intyg om tullbefrielse”
- Motivering till transaktionens förenlighet med EU:s regler om statligt stöd (särskilt reglerna om statligt regionalstöd). - Motivering till transaktionens förenlighet med EU:s regler om statligt stöd (särskilt reglerna om statligt regionalstöd).
Rechtsgrundlage: Förordningen om regionalt transportstöd Rättslig grund: Förordningen om regionalt transportstöd
Lagen om finansiering av landsbygdsindustri (Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki), regeringens rättsakt om vissa lån som beviljas för landsbygdsutveckling, regeringens rättsakt om landsbygdsutveckling efter ändring 2004 Lagen om finansiering av landsbygdsindustri (Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki), regeringens rättsakt om vissa lån som beviljas för landsbygdsutveckling, regeringens rättsakt om landsbygdsutveckling efter ändring 2004.
Regeringens rättsakt 213/2004 om ändring av finansieringsakten för landsbygdsindustrin och regeringen rättsakt om landsbygdutveckling Regeringens rättsakt 213/2004 om ändring av finansieringsakten för landsbygdsindustrin och regeringen rättsakt om landsbygdutveckling.
Rechtsgrundlage: Forslag til Lov om aendring af tonnageskatteloven (Leijendtaegt m.v. af lokaler om bord) Rättslig grund: Forslag til Lov om aendring af tonnageskatteloven (Leijendtaegt m.v. af lokaler om bord)
Rechtsgrundlage: Förordning … om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag Rättslig grund: Förordning … om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag
Lagen om program för energieffektivisering "Lagen om program för energieffektivisering"
Rechtsgrundlage: "Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi' and 'Lag (1994:1776) om skatt på energi" Rättslig grund: Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi and Lag (1994:1776) om skatt på energi
Rechtsgrundlage: Lovforslag nr. 210 af 31. marts 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i disse virksomheder med et stort energiforbrug Rättslig grund: Lovforslag nr. 210 af 31. marts 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i disse virksomheder med et stort energiforbrug
Rechtsgrundlage: Förordning om regionalt investeringsstöd Rättslig grund: Förordning om regionalt investeringsstöd
Rechtsgrundlage: Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion (lov nr. 1091 af 17.12.2002) Rättslig grund: Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion (lov nr. 1091 af 17.12.2002)
Lov om skove, § 29.1.5. Lov om skove, § 29.1.5.
Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester
Bevis om specialistkompetens i tandreglering Bevis om specialistkompetens i tandreglering

SV Wörter ähnlich wie lagrade om