DE Phrasen mit lägga på minnet SV Übersetzungen
För en kvantitet på … kg“ För en kvantitet på … kg”
För en kvantitet på … kg“ För en kvantitet på … kg”.
in dänischer Sprache:„Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk“ und „Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk“, På danska: ”modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk” respektive ”tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk”.
in schwedischer Sprache:„Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk“ und „Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk“. På svenska: ”Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” respektive ”Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”.
auf Norwegisch: ‚morsmelkerstatning basert på kumelk‘ und ‚tilskuddsblanding basert på kumelk‘.“ Norska: ’morsmelkerstatning basert på kumelk’ och ’tilskuddsblanding basert på kumelk’ ”
För en kvantitet på … kg“. För en kvantitet på … kg”.
På Europeiska gemenskapens vägnar På Europeiska gemenskapens vägnar
kunta, kommun, kommun på Åland, kunta, kommun, kommun på Åland.
- För en kvantitet på ... kg. - För en kvantitet på ... kg.
- Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst ... (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato - Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst ... (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato
På Kongeriget Danmarks vegne På Kongeriget Danmarks vegne
På Europeiska gemenskapens vagnar På Europeiska gemenskapens vägnar
- Sikkerhed på ... EUR - Sikkerhed på ... EUR
12. Försäljningspriset fastställdes på grundval av informella kontakter med lokala experter och en angränsande kommun och på en värdering av Ernst %amp% Young Real Estate. Inga formella bevis på någon oberoende värdering av marken har dock lämnats. 12. Försäljningspriset fastställdes på grundval av informella kontakter med lokala experter och en angränsande kommun och på en värdering av Ernst %amp% Young Real Estate. Inga formella bevis på någon oberoende värdering av marken har dock lämnats.
Kravet på anmälan Kravet på anmälan
19. Enligt de finska myndigheterna var syftet med att successivt öppna marknaden för konkurrens att undvika en situation där marknaden skulle vara stängd under flera år eller där en stark aktör omedelbart skulle lägga beslag på samtliga kontrakt under många år. Vägförvaltningen fick i uppdrag att skapa förutsättningar för en aktiv marknad, t.ex. genom att införa nya upphandlingsrutiner i vilka fri konkurrens skulle råda. 19. Enligt de finska myndigheterna var syftet med att successivt öppna marknaden för konkurrens att undvika en situation där marknaden skulle vara stängd under flera år eller där en stark aktör omedelbart skulle lägga beslag på samtliga kontrakt under många år. Vägförvaltningen fick i uppdrag att skapa förutsättningar för en aktiv marknad, t.ex. genom att införa nya upphandlingsrutiner i vilka fri konkurrens skulle råda.
2.2.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro, på förmånliga villkor 2.2.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro, på förmånliga villkor
35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts. 35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts.
3.1.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro 3.1.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro
132. Sammanfattningsvis tvivlar kommissionen med tanke på det ovan sagda på följande: 132. Sammanfattningsvis tvivlar kommissionen med tanke på det ovan sagda på följande:
Rechtsgrundlage: Lag (1999:673) om skatt på avfall Rättslig grund: Lag (1999:673) om skatt på avfall
Lag (1994:1776) om skatt på energi; "Lag (1994:1776) om skatt på energi"
(15) Antallet af begunstigede forventes at blive på omkring 85 produktionsprocesser fordelt på ca. 120 produktionsenheder. (15) Antallet af begunstigede forventes at blive på omkring 85 produktionsprocesser fordelt på ca. 120 produktionsenheder.
Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
udfærdiget på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som De forstår, eller som er det officielle sprog på forkyndelsesstedet. udfærdiget på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som De forstår, eller som er det officielle sprog på forkyndelsesstedet.

DE Wörter ähnlich wie lägga på minnet

SV Wörter ähnlich wie lägga på minnet