DE Phrasen mit lägga på data SV Übersetzungen
Data d'imballaggio: Data d'imballaggio:
För en kvantitet på … kg“ För en kvantitet på … kg”
För en kvantitet på … kg“ För en kvantitet på … kg”.
in dänischer Sprache:„Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk“ und „Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk“, På danska: ”modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk” respektive ”tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk”.
in schwedischer Sprache:„Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk“ und „Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk“. På svenska: ”Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” respektive ”Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”.
Rumänisch repturi retrocedate titularului la data de [data] På rumänska repturi retrocedate titularului la data de [data]
auf Norwegisch: ‚morsmelkerstatning basert på kumelk‘ und ‚tilskuddsblanding basert på kumelk‘.“ Norska: ’morsmelkerstatning basert på kumelk’ och ’tilskuddsblanding basert på kumelk’ ”
die Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Subject Access Modification — Education) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Subject Access Modification — Health) (Jersey) Regulations 2005, die Data Protection (Subject Access Modification — Social Work) (Jersey) Regulations 2005, und die Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005. Dessa är följande: Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification – Education) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification – Health) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification – Social Work) (Jersey) Regulations 2005; och Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.
Rumänisch Drepturi retrocedate titularului la data de [data] På rumänska Drepturi retrocedate titularului la data de [data]
För en kvantitet på … kg“. För en kvantitet på … kg”.
Data Datum (”Datum”)
På Europeiska gemenskapens vägnar På Europeiska gemenskapens vägnar
- Data d'imballaggio: . . ., - Data d'imballaggio:...,
kunta, kommun, kommun på Åland, kunta, kommun, kommun på Åland.
- För en kvantitet på ... kg. - För en kvantitet på ... kg.
På Kongeriget Danmarks vegne På Kongeriget Danmarks vegne
På Europeiska gemenskapens vagnar På Europeiska gemenskapens vägnar
- Sikkerhed på ... EUR - Sikkerhed på ... EUR
Kravet på anmälan Kravet på anmälan
19. Enligt de finska myndigheterna var syftet med att successivt öppna marknaden för konkurrens att undvika en situation där marknaden skulle vara stängd under flera år eller där en stark aktör omedelbart skulle lägga beslag på samtliga kontrakt under många år. Vägförvaltningen fick i uppdrag att skapa förutsättningar för en aktiv marknad, t.ex. genom att införa nya upphandlingsrutiner i vilka fri konkurrens skulle råda. 19. Enligt de finska myndigheterna var syftet med att successivt öppna marknaden för konkurrens att undvika en situation där marknaden skulle vara stängd under flera år eller där en stark aktör omedelbart skulle lägga beslag på samtliga kontrakt under många år. Vägförvaltningen fick i uppdrag att skapa förutsättningar för en aktiv marknad, t.ex. genom att införa nya upphandlingsrutiner i vilka fri konkurrens skulle råda.
2.2.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro, på förmånliga villkor 2.2.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro, på förmånliga villkor
35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts. 35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts.
132. Sammanfattningsvis tvivlar kommissionen med tanke på det ovan sagda på följande: 132. Sammanfattningsvis tvivlar kommissionen med tanke på det ovan sagda på följande:
(15) Antallet af begunstigede forventes at blive på omkring 85 produktionsprocesser fordelt på ca. 120 produktionsenheder. (15) Antallet af begunstigede forventes at blive på omkring 85 produktionsprocesser fordelt på ca. 120 produktionsenheder.
(-) Data unavailable (-) Uppgifter ej tillgängliga
Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

SV Wörter ähnlich wie lägga på data