DE Phrasen mit lägga försåt för SV Übersetzungen
yrkeskompetensbevis för förare“ yrkeskompetensbevis för förare”.
Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln).“ Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln).”
Schwedisch Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005 på svenska Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005
Schwedisch: „för kläckning“. På svenska: ”för kläckning”
Schwedisch: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005 på svenska: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005
Schwedisch Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)“. På svenska Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)”.
Schwedisch Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).” På svenska Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).”
Schwedisch Bidrag som gäller för högst … ton nettovikt (kvantitet för vilken licensen är utfärdad). På svenska Bidrag som gäller för högst … ton nettovikt (kvantitet för vilken licensen är utfärdad).
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
- Särskild avgift för risexport. - Särskild avgift för risexport.
- Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).%quot% - Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).%quot%
- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL - ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
- Anbudssats för exportbidrag. - Anbudssats för exportbidrag.
- Riktlinjer för att gradvis under perioden 2001-2204 skapa en öppen och konkurrensutsatt marknad för vägunderhåll. - Riktlinjer för att gradvis under perioden 2001-2204 skapa en öppen och konkurrensutsatt marknad för vägunderhåll.
19. Enligt de finska myndigheterna var syftet med att successivt öppna marknaden för konkurrens att undvika en situation där marknaden skulle vara stängd under flera år eller där en stark aktör omedelbart skulle lägga beslag på samtliga kontrakt under många år. Vägförvaltningen fick i uppdrag att skapa förutsättningar för en aktiv marknad, t.ex. genom att införa nya upphandlingsrutiner i vilka fri konkurrens skulle råda. 19. Enligt de finska myndigheterna var syftet med att successivt öppna marknaden för konkurrens att undvika en situation där marknaden skulle vara stängd under flera år eller där en stark aktör omedelbart skulle lägga beslag på samtliga kontrakt under många år. Vägförvaltningen fick i uppdrag att skapa förutsättningar för en aktiv marknad, t.ex. genom att införa nya upphandlingsrutiner i vilka fri konkurrens skulle råda.
- Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats) - Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)
Besvärsnämnden för rättshjälp Besvärsnämnden för rättshjälp
Institut för byggnadsforskning, statens Institut för byggnadsforskning, statens
Nordiska institutet för samhällsplanering Nordiska institutet för samhällsplanering
Nämnden för statens gruvegendom Nämnden för statens gruvegendom
Råd för byggnadsforskning, statens Råd för byggnadsforskning, statens
Rådet för grundläggande högskoleutbildning Rådet för grundläggande högskoleutbildning
Styrelsen för teknisk ackreditering Styrelsen för teknisk ackreditering
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Verket för högskoleservice (VHS) Verket för högskoleservice (VHS)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Koncessionsnämnden för miljöskydd Koncessionsnämnden för miljöskydd
Museer för världskultur, statens Museer för världskultur, statens
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

SV Wörter ähnlich wie lägga försåt för