kultivera (Verb)

1

bilden (v)

kunskap
2
känslor
3
kunskap, känslor