kontrollera (Verb)

faktum, to exercise influence over; to suggest or dictate the behavior of, regel, jämförelse, information, inflytande, företag
2

mäßigen (v)

styra
styra
4
faktum
5

prüfen (v)

apparat
6

steuern (v n)

to exercise influence over; to suggest or dictate the behavior of, företag
7

überprüfen (n v)

to inspect, examine, jämförelse, information
8

hüten (v)

styra
9
jämförelse