Gesuchter Begriff klar hat 72 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
klar (a) [Seemannssprache] klar (a) [Seemannssprache]
klar (a) [Behauptung] klar (a) [Behauptung]
klar (a) [Erklärung] klar (a) [Erklärung]
klar (a) [Licht] klar (a) [Licht]
klar (a) [Wasser] klar (a) [Wasser]
DE Deutsch SV Schwedisch
klar (a) [deutlich] klar (a) [deutlich]
klar (a) [offensichtlich] klar (a) [offensichtlich]
klar (a) [ungetrübt] klar (a) [ungetrübt]
klar (a) [Überzeugung] obestridlig (a) [Überzeugung]
klar (a) [Behauptung] tydlig (a) [Behauptung]
klar (a) [deutlich] tydlig (a) [deutlich]
klar (a) [offensichtlich] tydlig (a) [offensichtlich]
klar (a) [offensichtlich] påtaglig (a) [offensichtlich]
klar (a) [deutlich] uppenbar (a) [deutlich]
klar (a) [offensichtlich] uppenbar (a) [offensichtlich]
klar (a) [Licht] ljus (a) {n} [Licht]
klar (a) [Erklärung] definitiv (a) [Erklärung]
klar (a) [offensichtlich] synbar (a) [offensichtlich]
klar (adj adv v) [transparent in colour] genomskinlig (adj adv v) [transparent in colour]
klar (o) [denken - sehen] klart (o) [denken - sehen]
klar (a) [Erklärung] redig (a) [Erklärung]
klar (a) [Pläne] klart angiven (a) [Pläne]
klar (a) [axiomatisch] aforistisk (a) [axiomatisch]
klar (a) [offensichtlich] självklar (a) [offensichtlich]
klar (a) [axiomatisch] självklar (a) [axiomatisch]
klar (a) [axiomatisch] axiomatisk (a) [axiomatisch]
klar (a) [Erklärung] fastställd (a) [Erklärung]
klar (a) [Erklärung] otvetydig (a) [Erklärung]
klar (adj adv v) [without clouds] klar (adj adv v) [without clouds]
klar (adj adv v) [transparent in colour] klar (adj adv v) [transparent in colour]
klar (adj adv v) [bright, not obscured] klar (adj adv v) [bright, not obscured]
klar (a) [Überzeugung] avgjord (a) [Überzeugung]
klar (a) [Erklärung] avgjord (a) [Erklärung]
klar (a) [Erklärung] absolut (a) [Erklärung]
klar (adj adv v) [bright, not obscured] ren (adj adv v) [bright, not obscured]
klar (a) [Pläne] bestämd (a) [Pläne]
DE Phrasen mit klar SV Übersetzungen
klar und unzweideutig sein; tydliga och entydiga,
Eiklar: klar, durchsichtig; Äggvita: klar, genomskinlig
Eiklar: klar, durchsichtig; Äggvita: klar, genomskinlig.
niedrige Alkalinität, klar Låg alkalinitet, klar
mäßige Alkalinität, klar Måttlig alkalinitet, klar
hohe Alkalinität, klar Hög alkalinitet, klar
Klar abgegrenztes Erythem … Väldefinierad rodnad …
Klarheit: klar und leuchtend; Klarhet: klar och glänsande.
klar definierte gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen En klart definierad skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster
Deutschland stellt klar, dass diese Kategorie sich aus drei klar definierten Unterkategorien zusammensetzt: Tyskland klargör att denna kategori omfattar tre klart definierade underkategorier:
klar, intensives Rot-orange Klar och med en intensiv rödorange färg
klar und farblos Identifiering
klar und farblos Klar och färglös
Klar abgegrenztes Erythem Väldefinierad hudrodnad
dimiktisch, klar Dimiktiska klara sjöar
Klar definiert und messbar. Klart definierad och mätbar.
Klar definierte Beihilfe Väldefinierat stöd
Das ist vollkommen klar. Det är helt klart.
klar und klart och
und klar definierte tydligt definierade
Es ist klar, Det är tydligt
und klar och tydliga
klar das Gegenteil belegen: tydligt visar:
sind klar festzulegen bör tydligt fastställas
und klar lesbar patienter och
SV Schwedisch DE Deutsch
klar (a) [Seemannssprache] klar (a) [Seemannssprache]
klar (a) [Behauptung] klar (a) [Behauptung]
klar (a) [Erklärung] klar (a) [Erklärung]
klar (a) [Licht] klar (a) [Licht]
klar (a) [Wasser] klar (a) [Wasser]
klar (a) [deutlich] klar (a) [deutlich]
klar (a) [offensichtlich] klar (a) [offensichtlich]
klar (a) [ungetrübt] klar (a) [ungetrübt]
klar (a) [Überzeugung] obestridlig (a) [Überzeugung]
klar (a) [Behauptung] tydlig (a) [Behauptung]
klar (a) [deutlich] tydlig (a) [deutlich]
klar (a) [offensichtlich] tydlig (a) [offensichtlich]
klar (a) [offensichtlich] påtaglig (a) [offensichtlich]
klar (a) [deutlich] uppenbar (a) [deutlich]
klar (a) [offensichtlich] uppenbar (a) [offensichtlich]
klar (a) [Licht] ljus (a) {n} [Licht]
klar (a) [Erklärung] definitiv (a) [Erklärung]
klar (a) [offensichtlich] synbar (a) [offensichtlich]
klar (adj adv v) [transparent in colour] genomskinlig (adj adv v) [transparent in colour]
klar (o) [denken - sehen] klart (o) [denken - sehen]
klar (a) [Erklärung] redig (a) [Erklärung]
klar (a) [Pläne] klart angiven (a) [Pläne]
klar (a) [axiomatisch] aforistisk (a) [axiomatisch]
klar (a) [offensichtlich] självklar (a) [offensichtlich]
klar (a) [axiomatisch] självklar (a) [axiomatisch]
klar (a) [axiomatisch] axiomatisk (a) [axiomatisch]
klar (a) [Erklärung] fastställd (a) [Erklärung]
klar (a) [Erklärung] otvetydig (a) [Erklärung]
klar (adj adv v) [without clouds] klar (adj adv v) [without clouds]
klar (adj adv v) [transparent in colour] klar (adj adv v) [transparent in colour]
klar (adj adv v) [bright, not obscured] klar (adj adv v) [bright, not obscured]
klar (a) [Überzeugung] avgjord (a) [Überzeugung]
klar (a) [Erklärung] avgjord (a) [Erklärung]
klar (a) [Erklärung] absolut (a) [Erklärung]
klar (adj adv v) [bright, not obscured] ren (adj adv v) [bright, not obscured]
klar (a) [Pläne] bestämd (a) [Pläne]

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für klar DE Übersetzungen
skir [genomskinlig] diaphan
transparent [genomskinlig] transparent
vattnig [lättflytande] matt
fadd [lättflytande] geschmacklos
svag [lättflytande] geschmacklos
tunn [lättflytande] dünn
skarp [lätt att uppfatta] scharf
enkel [lätt att uppfatta] unfertig
distinkt [lätt att uppfatta] distinkt
påfallande [lätt att uppfatta] auffällig
markant [lätt att uppfatta] auffällig
utpräglad [lätt att uppfatta] ausgesprochen
uppenbar [lätt att uppfatta] eklatant
ohöljd [lätt att uppfatta] aufrichtig
otvetydig [lätt att uppfatta] unzweideutig
tydlig [lätt att uppfatta] deutlich
ovedersäglig [tydlig] unstrittig
självklar [tydlig] offenbar
påtaglig [tydlig] genau
ofrånkomlig [tydlig] unvermeidlich