karaktär (Nomen)

1
person
2

Charakter (n)

distinguishing feature, moral strength, person, uppförande
3
person
4

Wesen (n)

substans, uppförande