kallsinnigt

1
uppförande
2

apathisch (o)

uppförande
uppförande
uppförande