inspektera (Verb)

1

prüfen (v)

mat
2
undersöka
3
allmän, hus
lantmätning, undersöka
5
lantmätning
lantmätning