Impuls(Nomen)

1
Anstoß, Anregung,Elektrizität,Elektrotechnik,Medizin,Nerv,Physik,allgemein
  • Impuls;
  • Impuls
  • Welchen Beitrag wird die Kommission zu diesem neuen Impuls leisten?
  • Hur avser kommissionen att bidra till dessa nya impulser?
2

puls(n)

Radio
allgemein
4
allgemein
  • Impuls durch die Reform der Kommission 7.
  • Drivkraften i kommissionens reform 7.
5
Triebfeder
Triebfeder
Triebfeder

impuls(Nomen)

önskan
2
allmän,elektricitet,medicin,nerv
3
fysik
fysik