hur som helst (Nomen)

1

jedoch (o)

allmän
2

dagegen (o)

allmän
3
allmän