heben (Verb)

1

lyfta upp (v)

Gegenstände
2

lyfta (v)

Gegenstände
  • max. … kg heben und tragen
  • lyfta och bära maximalt … kg
  • Bergung (Brechen/Durchbrechen, Schneiden, Heben und Bewegen, Abstützen, Seilrettung).
  • Räddning (bryta och bräcka, skära, lyfta och flytta, avlastning, repräddning).
  • Kurbeln für das Heben von Luken,
  • vevar för att lyfta lastluckor,
3
Gegenstände

Satzbeispiele & Übersetzungen

Häufiges Bücken, Heben, Tragen von Lasten
Frekvent böjning, lyft, bärande av bördor
Das Heben muss an ausgewiesenen Hebepunkten erfolgen.
Lyftningen skall göras i avsedda lyftpunkter.
Maschinen zum Heben von Lasten
Lyftande maskiner
Maschinen zum Heben von Lasten
Maskiner för lyft
Elektrokraftkarren zum Heben auf eine Höhe ≥ 1 m
Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av ≥ 1 m
Elektrokraftkarren zum Heben auf eine Höhe ≥ 1 m
Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av ≥ 1 m
Elektrokraftkarren zum Heben auf eine Höhe ≥ 1 m
Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av ≥ 1 m
Andere Elektrokraftkarren zum Heben
Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av < 1 m
Andere Elektrokraftkarren zum Heben
Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av < 1 m
Andere Elektrokraftkarren zum Heben
Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av < 1 m
Bergen, einschließlich Heben von Lasten;
Räddning, inbegripet lyft.
Bergen, einschließlich Heben schwerer Lasten;
Räddning, inbegripet tunga lyft.
Geräte zum Heben oder Umlagern von Kadavern
Kadaverlyftare eller flyttutrustning
Maschinen zum Heben, Fördern, Be- oder Entladen
Lyft-, hanterings-, lastnings- eller lossningsmaskiner
Heben und Neuverlegen von Rohrleitungen
Upptagning och omläggning av rörledningar
Mindestvorschriften für Arbeitsmittel zum Heben von Lasten
Minimikrav för arbetsutrustning som används för lyft av last
Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten Lasten.
Arbetsutrustning för lyft av last utan styrskena
Bergung, einschließlich Heben von Lasten;
Räddning, inbegripet lyft.
Bergung, einschließlich Heben von Lasten;
Räddning, inbegripet tunga lyft.
Zugwinden und Spille (außer solchen zum Heben von Fahrzeugen)
Vinschar och gångspel (exkl. sådana avsedda för fordon)
07 Heben und Abstützen
Lyftning och uppvallning
7 Heben und Abstützen
Lyftning och uppvallning
Bergen, Heben und Aufgleisen
Bärgning, lyftning och upplyftning på spåret
Heben und Tragen
Lyfta och bära
Flaschenzüge ohne Elektromotor (ohne solche zum Heben von Fahrzeugen)
Taljor och lyftblock (utom elmotordrivna, skåphissar och sådana avsedda för fordon)
Bergung, einschließlich Heben schwerer Lasten;
Räddning, inbegripet tunga lyft.
Heben
Lyft
HEBEN diesbezüglich folgendes HERVOR:
FRAMHÅLLER i detta sammanhang att
HEBEN HERVOR, wie wichtig es ist,
DE BETONAR vikten av att
HEBEN HERVOR, DASS
UNDERSTRYKER ATT
HEBEN FOLGENDES HERVOR:
FRAMHÅLLER ATT
HEBEN FOLGENDES HERVOR:
DE FRAMHÅLLER FÖLJANDE:
HEBEN HERVOR, dass
BETONAR följande:
auf Vorsorgeniveau zu heben
rödspätta och tunga i Nordsjön