DE Phrasen mit hala ut SV Übersetzungen
Schwedisch Särskild avgift som tas ut vid export av ris På svenska Särskild avgift som tas ut vid export av ris
Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den“. Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den.”
Die Zeile für die Embryo-Entnahmeeinheit LE/UT/BE-18 in Argentinien wird gestrichen. Raden för Argentinas embryosamlingsgrupp LE/UT/BE-18 skall utgå.
Die Zeile für die Embryo-Entnahmeeinheit LE/UT/BE-22 in Argentinien wird gestrichen. Raden för Argentinas embryosamlingsgrupp LE/UT/BE-22 skall utgå.
Die Zeilen für die Embryo-Entnahmeeinheiten LE/UT/BE-24 und LE/UT/BE-25 in Argentinien werden gestrichen. Raderna för Argentinas embryosamlingsgrupper LE/UT/BE-24 och LE/UT/BE-25 skall utgå.
Die Zeile für die Embryo-Entnahmeeinheit LE/UT/BE-28 in Argentinien wird gestrichen. Raden för Argentinas embryosamlingsgrupp LE/UT/BE-28 skall utgå.
USMAF Genua, UT Savona, USMAF Genova, UT Savona
USMAF Neapel, UT Neapel, USMAF Napoli, UT Napoli
USMAF Neapel, UT Salerno, USMAF Napoli, UT Salerno
Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) Bari, Unità Territoriale (UT) Bari Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) Bari, Unità Territoriale (UT) Bari
USMAF Venedig, UT Triest, einschl. Zollstelle Fernetti-interporto Monrupino USMAF Venezia, UT Trieste, inklusive tullen vid Fernetti-interporto Monrupino
B.UT.20.A (Spalte A der Gruppe UT, Kategorie 20, in Tabelle B) steht für die „Fläche“„Pachtland“, die in Tabelle B unter „LN für Pachtlandwirtschaft“ einzutragen ist. B.UT.20.A (kolumn A i gruppen UT, kategori 20 i tabell B) representerar ”Areal” i ”Arrenderad UJA” som ska registreras under ”UJA som brukas som arrende” i tabell B.
Wuxi UT Solar Technology Co., Ltd Wuxi UT Solar Technology Co., Ltd
B.UT.20.A (Spalte A der Gruppe UT, Kategorie 20, in Tabelle B) steht für die ‚Fläche‘‚Pachtland‘, die in Tabelle B unter ‚LN für Pachtlandwirtschaft‘ einzutragen ist. B.UT.20.A (kolumn A i gruppen UT, kategori 20 i tabell B) representerar ”Areal” i ”Arrenderad UJA” som ska registreras under ”UJA som brukas som arrende” i tabell B.
Ing. Hala ( Ingenjör Hala (
Originaltext auf Norwegisch: „Akershus fylkeskommune meldte seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler, (…)“ Norsk originaltext: Akershus fylkeskommune meldte seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler, (…).
24. Dessutom fick Vägaffärsverket kontrakt för att trafikera färjelinjer. Det sista kontraktet av den här typen löper ut år 2009. 24. Dessutom fick Vägaffärsverket kontrakt för att trafikera färjelinjer. Det sista kontraktet av den här typen löper ut år 2009.
52. Den klagande hävdar att finska staten betalade ut ytterligare 15 miljoner euro under 2001 och 5 miljoner euro under 2004 till Vägaffärsverket för personalnedskärningar kopplade till serviceprojekt. 52. Den klagande hävdar att finska staten betalade ut ytterligare 15 miljoner euro under 2001 och 5 miljoner euro under 2004 till Vägaffärsverket för personalnedskärningar kopplade till serviceprojekt.
Titel: Hala Ludowa in Wrocław Benämning: Hala Ludowa i Wroclaw
Betrifft: Hizb ut-Tahrir Angående: Hizb ut‑Tahrir
Wird die Kommission eine Erklärung zur islamisch-fundamentalistischen Bewegung Hizb ut-Tahrir abgeben und ihre Haltung dieser Organisation gegenüber beschreiben? Kan kommissionen uttala sig om den islamistiska fundamentalistiska gruppen Hizb ut‑Tahrir och redogöra för sin inställning till denna organisation?
Betrifft: Islamistische Gruppierung „Hizb ut Tahrir“ Angående: Den islamistiska rörelsen Hizb ut Tahrir
Seit 2003 ist „Hizb ut Tahrir“ in der Bundesrepublik Deutschland verboten, operiert aber in anderen Staaten der EU weiterhin ungehindert. Sedan 2003 är rörelsen Hizb ut Tahrir förbjuden i Tyskland, men den verkar fortfarande obehindrat i andra EU-medlemsstater.

DE Wörter ähnlich wie hala ut

SV Wörter ähnlich wie hala ut