hålla kvar (Verb)

1

halten (v)

hålla
hålla
3
skjuta upp
4
skjuta upp
5

behalten (v)

sysselsättning
sysselsättning