Gesuchter Begriff guter Mensch hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
guter Mensch (n) [Charakter - Frau] {m} hjärtegod kvinna (n) [Charakter - Frau] (u)
guter Mensch (n) [Charakter - Frau] {m} god kvinna (n) [Charakter - Frau] (u)

DE SV Übersetzungen für mensch

Mensch (n) [einzeln] {m} människa (n) [einzeln] (u)
Mensch (n) [Lebewesen] {m} människa (n) [Lebewesen] (u)
Mensch (n) [Leute] {m} människa (n) [Leute] (u)
Mensch (n) [Person] {m} människa (n) [Person] (u)
Mensch {m} person (u)
Mensch {m} man (u)
Mensch {m} Människa
DE Phrasen mit guter mensch SV Übersetzungen
Guter Leumund Gott anseende
Übereinstimmung mit Guter Herstellungspraxis Överensstämmelse med god tillverkningssed
Guter Glaube des Unternehmens God tro från företagets sida
Übertragung von Mensch zu Mensch Överföring från människa till människa.
Grenzwert sehr guter/guter Zustand Hög-god klassgräns
Grenzwert sehr guter/guter Zustand Klassgräns hög/god
Grenzwert sehr guter/guter Zustand Hög/god
Grenzwert guter/mäßiger Zustand God-måttlig klassgräns
Grenzwert guter/mäßiger Zustand Klassgräns god/måttlig
Grenzwert guter/mäßiger Zustand God/måttlig
Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
Guter Glaube und Rechtsmissbrauch God tro och missbruk av rättigheter
B guter Wert, B högt värde
besonders guter Geschmack und Geruch, Exceptionell smak och arom
Besonders guter Geschmack und Geruch: Exceptionell smak och arom
Übertragung von Mensch zu Mensch; Överföring från människa till människa.
Grundsätze guter Unternehmensführung („Governance“) Styrning
Aufbau und Pflege guter Arbeitsbeziehungen Att utveckla och upprätthålla samarbetesrelationer
Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
Verpflichtung zu guter Verwaltungspraxis 18. Krav på god förvaltningssed
a) seine bei Verwendung gemäß guter Pflanzenschutzpraxis entstandenen Rückstände schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf das Grundwasser bzw. unannehmbare Auswirkungen auf die Umwelt haben; oder a) dess resthalter vid användning som är förenlig med god växtskyddssed är skadliga för människors och djurs hälsa eller grundvattnet eller har en oacceptabel inverkan på miljön, eller
b) seine Verwendung gemäß guter Pflanzenschutzpraxis und bei realistisch anzunehmenden normalen Nutzungsbedingungen schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder unannehmbare Auswirkungen auf Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder die Umwelt hat. b) dess användning vid tillämpning av god växtskyddssed och med beaktande av normala realistiska användningsförhållanden är skadliga för människors och djurs hälsa eller har en oacceptabel inverkan på växter, växtprodukter eller miljön.
Dies entspricht guter Rechtspflege. Detta överensstämmer med kraven på god rättskipning.
GUTER CHEMISCHER ZUSTAND – GRUNDWASSERQUALITÄTS-NORMEN GOD KEMISK STATUS – KVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN
Betrifft: Förderung guter Umweltschutzpraktiken Angående: Främjande av en sund miljöpraxis
Guter Zustand God status
GUTER CHEMISCHER ZUSTAND - GOD KEMISK STATUS –
guter landwirtschaftlicher Praxis, der Saatguterhaltung, rationellt och naturvårdande jordbruk
und ein guter ökologischer Zustand och ett gott miljötillstånd
die Befolgung guter tierärztlicher Praxis , iakttagande av god veterinärmedicinsk praxis
seine Verwendung ▐gemäß guter dess användning vid tillämpning av god
Förderung guter Främjande av sund