grindvakt (Nomen)

järnvägar - man
järnvägar - kvinna