ge akt på (Verb)

1
uppmärksamhet, vara försiktig
fara
3

aufpassen (v)

allmän, fara, vara försiktig
uppmärksamhet
uppmärksamhet
vara försiktig
allmän
vara försiktig