frånfälle (Nomen)

1

Ableben (n)

dödsfall
2

Absterben (n)

dödsfall
3

Tod (n)

dödsfall