fortsätta (Verb)

1
ansträngning, transitive: proceed, transitiv, start something again that has been stopped or paused, aktivitet
aktivitet
4
fortsättning
allmän
allmän
7
allmän
8
ansträngning
9

fortfahren (v n)

intransitive: resume, historia
10

anhalten (v)

varaktighet, väder