foglighet (Nomen)

1
lätthanterlighet
2
eftergivenhet
eftergivenhet
4
lätthanterlighet
5
lätthanterlighet